Przeskocz do treści

Adwokat od spadków w Lublinie

Ogół praw i obowiązków mający charakter cywilnoprawny i w momencie śmierci spadkodawcy przechodzący na osoby, które są uprawnione do dziedziczenia, nazywamy spadkiem. Majątek może być dzielony ustawowo ( według przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym ) lub na podstawie testamentu, o ile został on wcześniej sporządzony. W razie wątpliwości związanych z tematem spadku mogą Państwo skorzystać z porady specjalizującego się w tej tematyce adwokata z naszej kancelarii z siedzibą w Lublinie.

Spadkobiercą według obowiązujących zapisów nazywamy osobę uprawnioną do schedy, czyli tzw. masy spadkowej. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze nabywa ona prawo do dziedziczenia. Spadkodawca dowolnie rozporządza swoim majątkiem, ma prawo do wydziedziczenia poszczególnych uprawnionych lub powołania do spadku obcych osób spoza kręgu ustawowego.

Zdarza się, że przed śmiercią spadkodawca nie zajął się swoimi sprawami majątkowymi, obowiązek ten spada w takiej sytuacji na jego bliskich. Zwykle zaczyna się wtedy poszukiwanie testamentu. Może być on sporządzony i spisany własnoręcznie na kartce papieru ( ale nie na komputerze ani maszynie do pisania), czytelnie podpisany, opatrzony datą i ukryty gdzieś w domowych wnętrzach. Może też być podyktowany przez spadkodawcę ( jeśli z uwagi na stan zdrowia nie może on spisać go osobiście) i sporządzony, a następnie odczytany przez urzędnika z urzędu stanu cywilnego lub gminy. Dokument ten musi też być poświadczony przez dwóch świadków. Konieczne jest, aby na takim testamencie ( zwanym allograficznym ) widniał czytelny podpis testatora, a także urzędnika i świadków. Testament może też być sporządzony w kancelarii w obecności notariusza. Ma on wtedy formę dokumentu notarialnego. Wymagany jest podpis samego notariusza pod ostatnią wolą.

Informację o sporządzonym w taki sposób testamencie można bezpłatnie zamieścić w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Treść naszej woli nie będzie upubliczniona, w spisie znajdzie się tylko wzmianka mówiąca o tym, że taki dokument sporządzono w konkretnej kancelarii. Do rejestru mogą też trafić testamenty spisane własnoręcznie, muszą one wtedy zostać złożone w depozycie notarialnym.

Adwokat specjalizujący się w temacie spadków (np. z naszej kancelarii w Lublinie ) poinformuje Państwa, jak poszukiwać zarejestrowanego dokumentu. Taka możliwość istnieje dopiero po śmierci spadkodawcy i trzeba przy tym wnieść odpowiednią opłatę. Dostęp uzyskujemy bardzo szybko, ponieważ rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Należy jednak zaznaczyć, że prawo do wglądu istnieje tylko za pośrednictwem notariusza.

Postanowienie sądu pomaga w szczególnie skomplikowanych sprawach w ustaleniu, komu przysługuje prawo do dziedziczenia. Warto zaznaczyć, że prawo do spadku charakteryzuje się tym, że nie ulega przedawnieniu. Należy również pamiętać o tym, że po nabyciu spadku możemy zostać zobowiązani do uiszczenia podatku lub być z niego zwolnieni. Zwykle zależy to od stopnia pokrewieństwa wobec spadkodawcy. Adwokat od spadków z naszej kancelarii w Lublinie wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości, także te dotyczące opłat należnych Urzędowi Skarbowemu.