Przeskocz do treści

Jaka jest historia i działalność WSPA w Lublinie?

WSPA, czyli Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie powstała 18 sierpnia 1998 roku w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Jest uczelnią niepubliczną (została wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 144).

WSPA jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonego aktualnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 144. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Lublinie oferuje studia licencjackie, studia inżynierskie, studia magisterskie, studia magisterskie jednolite, studia podyplomowe, kursy i szkolenia, krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym. Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie sprawuje nadzór nad działalnością Uczelni. Rektor i Kanclerz Uczelni sprawuje bieżące zarządzanie nad uczelnią, a wspomaga go Senat.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to uczelnia, która kształci i integruje studentów z całego świata, wykorzystuje innowacyjne formy kształcenia, jest otwarta na różnorodność, a także kształtuje postawy prospołeczne. Uczelnia wykorzystuje świadomy proces edukacyjny, którego celem jest rozwój poczucia podmiotowości człowieka. Oprócz tego uczelnia ma wpływ na wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych na globalnym rynku pracy.

Wykładowcy z WSPA to prawdziwi fachowcy, którzy doskonale znają realia pracy w ogromnych firmach i korporacjach. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie studenci są kształceni na osoby przedsiębiorcze, twórcze, aktywne we wszystkich sferach życia, wyróżniające ponadprzeciętnym myśleniem i rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu.

Więcej: kierunki studiów na WSPA w Lublinie