Przeskocz do treści

Lekarz sądowy w Lublinie

Główne zadanie lekarza sądowego to wystawianie zaświadczeń potwierdzających zdolność danej osoby lub jej brak do stawienia się na wezwanie sądu lub innego organu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania karnego.

Lekarz sądowy Lublin - ortopeda decyduje, czy z powodu choroby uczestnik postępowania jest niezdolny do stawienia się na wezwanie. Dotyczy to stron postępowania, przedstawicieli ustawowych, powołanych świadków, osób oskarżonych i ich obrońców oraz wszystkich innych uczestników postępowania. Warto zaznaczyć, że kwestia ta nie dotyczy osób pozbawionych wolności. W ich przypadku obowiązują inne przepisy regulujące ewentualne usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby.

Do lekarzy sądowych w Lublinie i każdym innym mieście można mieć zaufanie, ponieważ są to osoby, które muszą spełnić szereg wymagań, aby pełnić swoją funkcję. Każdy z nich musi mieć prawo do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski, być w pełni zdolnym do czynności prawnych, musi to być osoba niekarana ( w tym za przestępstwa skarbowe ) i posiadająca nieposzlakowaną opinię. Żeby zostać lekarzem sądowym trzeba uzyskać rekomendacje okręgowej rady lekarskiej (np. w Lublinie). Lekarze sądowi to osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem – każdy z nich ma specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty.

W celu zdobycia uprawnień i tytułu lekarza sądowego w Lublinie osoba ubiegająca się o tą prestiżową funkcję musi zgłosić swoją kandydaturę Okręgowej Radzie Lekarskiej przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie. Umowa zostaje podpisana między Prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie a kandydatem do pełnienia funkcji lekarza sądowego.

Rekonstrukcja wypadków Lublin - tu znajdziecie informacje, odnośnie rekonstrukcji wypadków.