Przeskocz do treści

Nowa ustawa PZP 1 stycznia 2021

1 stycznia 2021 roku to data wejścia w życie przepisów prawa, które wprowadzają zmiany w sposobie prowadzenia postępowań związanych z zamówieniami publicznymi. Od tej pory mogą być one realizowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Przewidziano jednak kilka sytuacji, których zaistnienie powoduje w drodze wyjątku możliwość przeprowadzenia postępowania w formie papierowej. Jedną z nich jest ta, kiedy dla zamawiającego użycie środków komunikacji elektronicznej związane jest z koniecznością zakupu przez niego profesjonalnego sprzętu biurowego. Kolejna dotyczy konieczności przedstawienia w ramach prowadzonego postępowania modelu lub próbki, których nie da się przesłać drogą elektroniczną. Forma papierowa może zostać uznana za jedyną możliwą do zastosowania również wtedy, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa środków używanych w komunikacji elektronicznej - nowoczesne zamówienia publiczne.

Kolejny wyjątek dotyczy tych zamówień, które cechują się wysokim stopniem specjalizacji. Konieczne jest wtedy zastosowanie takich narzędzi, które nie są powszechnie dostępne. Jak widać twórcy nowej ustawy PZP przewidzieli również to, że mogą pojawić się pewne trudności. Celem wprowadzenia zmian w prawie było dostosowanie sposobów realizacji zamówień publicznych do wymagań obecnych czasów, w których następuje stopniowa cyfryzacja wszystkich dziedzin życia. W przypadku nowej ustawy PZP spowoduje to znaczne ułatwienie przeprowadzenia procedury. Dzięki środkom komunikacji elektronicznej potrwa ona krócej, będzie przy tym bezpieczna. Warto odnotować, że wdrożenie nowych przepisów nie jest wcale początkiem procesu zmian, a tylko kontynuacją tego, co zostało wprowadzone wcześniej. Już od 18 października 2018 roku część postępowań była prowadzona drogą elektroniczną. Można było skorzystać z takiego rozwiązania, gdy wartość zamówienia była równa progowi unijnemu lub wyższa od niego. Był to pewnego rodzaj test nowych rozwiązań, które są już powszechnie stosowane od 1 stycznia 2021 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy PZP.