Przeskocz do treści

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to jeden z kluczowych elementów w procesie windykacji należności. Od strony prawnej jest to pismo, które poprzedza złożenie wniosku o wszczęcie windykacji na drodze sądowej. Dostępne w internecie wzory wezwań do zapłaty mają przede wszystkim aspekt informacyjny.

Wiele osób nie zawiera w nich argumentacji prawnej, którą podpiera żądanie, informuje o zamierzonych działaniach prawnych w przypadku odwlekania terminu zapłaty, a także wskazuje na dodatkowe koszty( egzekucyjne i sądowe ), które może ponieść dłużnik w razie przegranej sprawy sądowej. Jeśli wezwanie do zapłaty zostanie sformułowane nieprawidłowo, na przykład będzie niespójne z prezentowaną w trakcie rozprawy podstawą faktyczną pozwu, wierzyciel może zostać obciążony kosztami sądowymi nawet jeśli wygrał sprawę.

Prawnicy z kancelarii windykacyjnej Ubi Ius pomogą Państwu sformułować wezwanie do zapłaty, które zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy. Profesjonalne przygotowanie pisma przez prawnika to dobra podstawa kolejnych działań i podejmowanych kroków prawnych. Wystosowanie pisma firmowanego przez kancelarię prawną jednoznacznie pokazuje dłużnikowi, że wierzyciel nie zamierza dłużej czekać na spłatę długu i zdecydował się podjąć wszelkie kroki prawne, które do tego doprowadzą. Profesjonalna prezentacja problematyki prawnej stanu faktycznego sprawy spowoduje, że osoba zadłużona nie będzie w stanie zarzucić wierzycielowi niesprecyzowania lub niedookreślenia roszczeń. Pamiętajmy, że nieprofesjonalne podejście do sprawy może znacząco utrudnić proces windykacji. Pomoc świadczona przez kancelarię Ubi Ius sprawia, że adwokat ma znacznie łatwiejsze zadanie w realizacji kolejnych kroków prawnych.